Beli Nota Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat S41 Di Sini!
[ JUALAN DIBUKA SEHINGGA 11 SEPTEMBER SAHAJA! ]
Rujukan Khas Untuk Calon Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat S41!

17 April 2010

Jadual Gaji, Diskripsi tugas dan Temuduga Jururawat Pelatih u29

Jawatan : Jururawat
Gred : U29
Kod Skim : 6310
Kumpulan : Sokongan
Kem/Jab : Kementerian Kesihatan
Jadual Gaji :

P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39
P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74
P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3476.28

Syarat Lantikan:
i) Diploma Kejururawatan daripada Kolej Kejururawatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan minima ialah pada Gred U29: P1T6 RM1493.44]

ii) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat dan Jururawat Masyarakat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan ke jawatan Jururawat Gred U29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i) mempunyai kelayakan di atas; dan
ii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


Blog Tips Kerjaya: Panduan Temuduga Jururawat Pelatih u29

No comments:

Post a Comment