Beli Nota Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat S41 Di Sini!
[ JUALAN DIBUKA SEHINGGA 11 SEPTEMBER SAHAJA! ]
Rujukan Khas Untuk Calon Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat S41!

07 May 2012

Etika Semasa Menduduki Exam PTD M41


1. Pada hari Peperiksaan Khas calon hendaklah membawa:

i. Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan Khas
ii. Kad Pengenalan
iii. Pensil 2B, pen dan pemadam lembut
iv. Peralatan lain yang difikirkan perlu

2. Calon perlu berada di Pusat Peperiksaan lima belas (15) minit sebelum Peperiksaan Khas dimulakan.

3. Calon perlu mematuhi arahan Ketua Pengawas.

4. Calon tidak dibenarkan berkomunikasi dengan calon-calon lain. Sila angkat tangan jika ada masalah atau pertanyaan.

5. Calon hanya boleh meninggalkan Pusat Peperiksaan tiga puluh (30) minit masa Peperiksaan Khas dimulakan

6. Jawapan hendaklah dibuat dalam

i. Kertas OMR – bagi Seksyen A, B dan C
ii. Kertas tulis SPA – bagi Seksyen D dan E

7. No. Kad pengenalan pada kertas jawapan hendaklah sama seperti dalam Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan.

8. Rujukan kepada mana-mana bahan adalah TIDAK dibenarkan.

9. Calon mesti berpakaian kemas, sopan dan tidak menjolok mata.

Untuk panduan dan rujukan lengkap peperiksaan ptd,sila dapatkannya segera di sini :


Jaminan wang dikembalikan sekiranya ia tidak membantu anda dalam peperiksaan dan juga update percuma selama 5 tahun jika anda dipanggil lagi untuk peperiksaan ptd akan datang.

No comments:

Post a Comment