Beli Nota Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat S41 Di Sini!
[ JUALAN DIBUKA SEHINGGA 11 SEPTEMBER SAHAJA! ]
Rujukan Khas Untuk Calon Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat S41!

06 May 2012

Manfaat Dan Kelebihan Perkhidmatan Pegawai Tadbir Diplomatik - PTD

Perkhidmatan Pegawai Tadbir Diplomatik menawarkan pembangunan kerjaya yang menarik. Dari sudut penempatan peluang untuk mengikuti latihan dan kursus dalam perkhidmatan juga cukup terbuka luas. Dari segi kenaikan pangkat pula, walaupun tidaklah terlalu baik tetapi masih tergolong dalam kategori perkhidmatan yang teratas dari segi peluang kenaikan pangkat. Latihan dalam perkhidmatan banyak disediakan sehingga ke peringkat Ph.D. Bagi merancang dan menggubal satu pelan pembangunan PTD, Jabatan Perkhidmatan Awam telah menubuhkan Unit Strategik pada awal tahun 1999 di bawah Bahagian Perkhidmatan.

Perkhidmatan PTD menyediakan peluang latihan dan kursus yang banyak. Ini termasuklah peluang mengikuti ijazah Sarjana dan Ph.D di dalam dan luar negeri. Hal ini memandangkan dasar latihan perkhidmatan PTD adalah untuk membentuk pegawai-pegawai yang berpengetahuan, berwibawa dan mahir dalam bidang masing-masing serta bersifat versatile selaras dengan fungsi tugas pegawai PTD.

Aspek latihan PTD memang dititikberatkan dari peringkat awal lagi. Ini terbukti apabila pegawai PTD adalah disyaratkan mengikuti kursus sijil Diploma Pengurusan Awam (DPA) sebelum disahkan dalam jawatan. Pegawai-pegawai PTD seterusnya akan diberi latihan semasa dalam perkhidmatan seperti kepimpinan, perancangan strategik, pengurusan sumber manusia, kewangan, negotiation skill, teknologi maklumat dan pelbagai lagi. Pegawai-pegawai PTD cemerlang akan ditawarkan mengikuti kursus lanjutan peringkat Ijazah Sarjana dan Ph.D.

Pegawai-pegawai PTD yang menunjukkan prestasi kerja dan kebolehan yang unggul serta berpotensi boleh meningkat ke jawatan yang lebih tinggi dalam perkhidmatan awam. Ini termasuk mengisi jawatan JUSA seperti Ketua Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha Kementerian, Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Negeri dan jawatan-jawatan penting lain seperti Pengarah-pengarah Jabatan dan Pegawai Daerah dan Yang DiPertua Majlis Perbandaran.

No comments:

Post a Comment